سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.


 
 

1-   محرک ها برای محیط های HVAC مرکزی زیمنس

 
 
1-1 محرک شیر زیمنس برای شیرهایی با گام حرکت ، 20/40 mm
 
الکتروموتوری
الکتروموتوری
الکتروهیدرولیک
الکتروهیدرولیک
الکتروهیدرولیک
 
1-2محرک شیر زیمنس برای شیرهایی با گام حرکت ، 5.5 mm
 
الکتروموتوری
الکتروموتوری کوچک

 

1-3          محرک شیر زیمنس برای شیرهای Combi

 

الکتروموتوری کوچک
الکتروموتوری
 
1-4 محرک  های شیر زیمنس چرخشی برای شیرهای توپی
 
الکتروموتوری
الکتروموتوری
الکتروموتوری
الکتروموتوری
 
1-5 محرک شیر زیمنس برای شیرهای لغزشی و پروانه ای
 
الکتروموتوری چرخشی
الکتروموتوری چرخشی
الکتروموتوری چرخشی
2-   محرک برای کاربردهای اتاقی و Zone ها
 
2-1 محرک شیر زیمنس شیرهای Zone با گام حرکت ،  2.5 mm
 
الکتروموتوری با فنر برگشت
الکتروموتوری با فنر برگشت
حرارتی
حرارتی
حرارتی
حرارتی
 
2-2 محرک شیر زیمنس شیرهای کوچک با گام حرکت ،  2.5 mm
 
حرارتی
حرارتی
حرارتی
الکتروموتوری با فنر برگشت
الکتروموتوری با فنر برگشت
الکتروموتوری کوچک
 
2-3 محرک شیر زیمنس شیرهای کوچک با گام حرکت ،  5.5 mm
 
الکتروموتوری کوچک
 
2-4 محرک شیر زیمنس  شیرهای Combi با گام حرکت ،  5 mm
 
الکتروموتوری کوچک
 
2-5 محرک شیر زیمنس برای شیرهای رادیاتوری
 
الکتروموتوری کوچک
حرارتی
حرارتی
حرارتی
حرارتی
 
 2-6 محرک شیر زیمنس ترموستاتی برای شیرهای رادیاتوری 
 
ترموستاتیک

 

 

 

 

جهت استعلام قیمت و موجودی، اینجا را کلیک کنید.