سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

پرده هایی ک هوا را تصفیه می کنند

 

 

پرده هایی ک هوا را تصفیه می کنند

 

 پرده هایی ک هوا را تصفیه می کنند

 

یکی از طرح‌های جالبی که برای مقابله با آلودگی هوا معرفی شده است؛ طرح مربوط به پرده‌هایی است که می‌توانند هوای آلوده بیرون را تصفیه کرده و وارد خانه کند.

 

"آتم"یکی از طرح‌های جالبی است که برای مقابله با آلودگی هوا معرفی شده است؛ این طرح مربوط به پرده‌هایی می‌شود که می‌توانند هوای آلوده بیرون را تصفیه کرده و وارد خانه کند.

 

 تحقیقات متخصصین نشان می دهد که اگر رشد آلودگی در آینده به همین شدت ادامه داشته باشد می تواند انسان های بسیاری را کشته و مشکلات زیستی زیادی را به وجود آورد به همین دلیل طراحان، دستگاه های مختلفی را برای مقابله با این مشکل ساخته اند.

 

"آتم" یکی از طرح های جالبی است که برای مقابله با آلودگی هوا معرفی شده است. این طرح مربوط به پرده هایی می شود که می توانند هوای آلوده بیرون را تصفیه کرده و وارد خانه کند. این پرده ها می توانند از بیمار شدن افراد خانه جلوگیری کنند.

 

"مالگورزاتا بلاچنیکا" طراحی است که ایده اصلی این پرده ها را داده و آن را به مرحله اجرا رسانده است. این طرح به صورت پرده های الکترونیکی هستند که بر روی پنجره نصب شده و به مانند فیلترهایی از گذشت آلودگی هوا جلوگیری می کند.

 

 این پرده می تواند تمامی آلودگی ها را گرفته و در شرایطی می تواند نقش کولر را نیز به خود بگیرد. "آتم" طرحی است که هوای خانه را کنترل کرده و حتی با استفاده از نرم افزارهای کاربردی توانایی تشخیص میزان آلودگی هوای داخل را نیز دارد. این ایده توانست است به مرحله نیمه نهایی مسابقات ایده های پاک برسد