سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

لیست کامل شیرموتوری زیمنس(1)

 

 

لیست کامل شیرموتوری زیمنس قسمت اول

GDB161.9E

Ball Valve Actuator AC24V DC 0-10V 150 s 5Nm

GDB331.9E

Ball Valve Actuator AC230V 3-P Floating 150 s 5Nm

GLB131.9E

Actuator Ball valve, 3-P, 10 N, 24 V AC, without spring return

GLB161.9E

Actuator Ball valve, 0-10 V, 10 N, 24 V AC, without spring return

GLB331.9E

Actuator Ball valve, 3-P, 10 N, 230 V AC, without spring return

GMA121.9E

GMA121.9E Actuator for Ballvalve, SR, 7N

GMA131.9E

Actuator Ball valve, 3-P, 7 N, 24 V AC, with spring return

GMA161.9E

Actuator Ball valve, 0-10 V, 7 N, 24 V AC, with spring return

GMA321.9E

Actuator for Ball valve, SR, 7N, 230 V AC, with spring return

GQD121.9A

GQD121.9A Actuator for Ballvalve, SR, 2N

GQD131.9A

Ball Valve Actuator AC/DC24V 3-P Floating 30 s / 15 s 2Nm Spring Return 

GQD161.9A

Ball Valve Actuator AC/DC24V 3-0 - 10V 30 s / 15 s 2Nm Spring Return 

GQD321.9A

GQD321.9A Actuator for Ballvalve, SR, 2N

GSD141.9A

GSD141.9A Actuator for Ballvalve, NSR,2 

GSD341.9A

GSD341.9A Actuator for Ballvalve, NSR,2 

M2FP03GX

2-Port valve, PN32, incl. magnetic actuator

M3FB15LX/A

3-port valve with flange, PN16, for hot gas control

M3FB15LX06/A

3-port valve with flange, PN16, for hot gas control

M3FB15LX15/A

3-port valve with flange, PN16, for hot gas control

M3FB20LX/A

3-port valve with flange, PN16, for hot gas control

M3FB25LX/A

3-port valve with flange, PN16, for hot gas control

M3FB32LX

3-port valve with flange, PN16, for hot gas control

M3FK15LX

3-port valve with flange, PN16, for condenser control

M3FK15LX06

3-port valve with flange, PN16, for condenser control

M3FK15LX15

3-port valve with flange, PN16, for condenser control

M3FK20LX

3-port valve with flange, PN16, for condenser control

M3FK25LX

3-port valve with flange, PN16, for condenser control

M3FK32LX

3-port valve with flange, PN16, for condenser control

M3FK40LX

3-port valve with flange, PN16, for condenser control

M3FK50LX

3-port valve with flange, PN16, for condenser control

M3P100FY

3-Port valve with flange, PN16, Kvs130, incl magnetic actuator

M3P80FY

3-Port valve with flange, PN16, Kvs 80, incl magnetic actuator

MVF461H15-0.6

Magnetic valve DN15, Kvs 0.6, DC 0-10V or phase cut

MVF461H15-1.5

Magnetic valve DN15, Kvs 1.5, DC 0-10V or phase cut

MVF461H15-3

Magnetic valve DN15 Kvs 3, DC 0-10V or phase cut

MVF461H20-5

Magnetic valve DN20, Kvs 5, DC 0-10V or phase cut

MVF461H25-8

Magnetic valve DN25, Kvs 8, DC 0-10V or phase cut

MVF461H32-12

Magnetic valve DN32, Kvs 12, DC 0-10V or phase cut

MVF461H40-20

Magnetic valve DN40, Kvs 20, DC 0-10V or phase cut

MVF461H50-30

Magnetic valve DN50, Kvs 30, DC 0-10V or phase cut

MVL661.15-0.4

Refrigerant valve

MVL661.15-1.0

Refrigerant valve

MVL661.20-2.5

Refrigerant valve

MVL661.25-6.3

Refrigerant valve

MVL661.32-10

Refrigerant valve PS45

MVL661.32-12

Refrigerant valve

MXF461.15-0.6

3-port valve with flange, PN16, Kvs0.6, incl magnetic actuator

MXF461.15-0.6P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs0.6, incl magnetic actuator

MXF461.15-1.5

3-port valve with flange, PN16, Kvs1.5, incl magnetic actuator

MXF461.15-1.5P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs1.5, incl magnetic actuator

MXF461.15-3.0

3-port valve with flange, PN16, Kvs 3, incl magnetic actuator

MXF461.20-5.0P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 5, incl magnetic actuator

MXF461.25-8.0

3-port valve with flange, PN16, Kvs 8, incl magnetic actuator

MXF461.25-8.0P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 8, incl magnetic actuator

MXF461.32-12

3-port valve with flange, PN16, Kvs 12, incl magnetic actuator

MXF461.32-12P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 12, incl magnetic actuator

MXF461.40-20

3-port valve with flange, PN16, Kvs 20, incl magnetic actuator

MXF461.40-20P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 20, incl magnetic actuator

MXF461.50-30

3-port valve with flange, PN16, Kvs 30, incl magnetic actuator

MXF461.50-30P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 30, incl magnetic actuator

MXF461.65-50

3-port valve with flange, PN16, Kvs 50, incl magnetic actuator

MXF461.65-50P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 50, incl magnetic actuator

MXF461.65-50U

3-port valve with flange, PN16, Kvs 50, incl magnetic actuator

MXG461.15-0.6

3-port valve with thread, PN16, Kvs0.6, incl magnetic actuator

MXG461.15-0.6P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs0.6, incl magnetic actuator

MXG461.15-0.6U

3-port valve with thread, PN16, Kvs 0.6, inc magnetic actuator

MXG461.15-1.5

3-port valve with thread, PN16, Kvs1.5, incl magnetic actuator

MXG461.15-1.5P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs1.5, incl magnetic actuator

MXG461.15-1.5U

3-port valve with thread, PN16, Kvs 1.5, inc magnetic actuator

MXG461.15-3.0

3-port valve with thread, PN16, Kvs 3, incl magnetic actuator

MXG461.15-3.0P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 3, incl magnetic actuator

MXG461.15-3.0U

3-port valve with thread, PN16, Kvs 3, incl magnetic actuator

MXG461.20-5.0

3-port valve with thread, PN16, Kvs 5, incl magnetic actuator

MXG461.20-5.0P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 5, incl magnetic actuator

MXG461.20-5.0U

3-port valve with thread, PN16, Kvs 5, incl magnetic actuator

MXG461.25-8.0

3-port valve with thread, PN16, Kvs 8, incl magnetic actuator

MXG461.25-8.0P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 8, incl magnetic actuator

MXG461.25-8.0U

3-port valve with thread, PN16, Kvs 8, incl magnetic actuator

MXG461.32-12

3-port valve with thread, PN16, Kvs 12, incl magnetic actuator

MXG461.32-12P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 12, incl magnetic actuator

MXG461.32-12U

3-port valve with thread, PN16, Kvs 12, incl magnetic actuator

MXG461.40-20

3-port valve with thread, PN16, Kvs 20, incl magnetic actuator

MXG461.40-20P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 20, incl magnetic actuator

MXG461.40-20U

3-port valve with thread, PN16, Kvs 20, incl magnetic actuator

MXG461.50-30

3-port valve with thread, PN16, Kvs 30, incl magnetic actuator

MXG461.50-30P

3-Port valve, PN16 for mineral oils, Kvs 30, incl magnetic actuator

MXG461.50-30U

3-port valve with thread, PN16, Kvs 30, incl magnetic actuator

MXG461B15-0.6

Magnetic valve DN15, Kvs 0.6, DC 0-10V or phase cut

MXG461B15-1.5

Magnetic valve DN15, Kvs 1.5, DC 0-10V or phase cut

MXG461B15-3

Magnetic valve DN15 Kvs 3, DC 0-10V or phase cut

MXG461B20-5

Magnetic valve DN20, Kvs 5, DC 0-10V or phase cut

MXG461B25-8

Magnetic valve DN25, Kvs 8, DC 0-10V or phase cut

MXG461B32-12

Magnetic valve DN32, Kvs 12, DC 0-10V or phase cut

MXG461B40-20

Magnetic valve DN40, Kvs 20, DC 0-10V or phase cut

MXG461B50-30

Magnetic valve DN50, Kvs 30, DC 0-10V or phase cut

MXG461S15-1.5

Stainless steel valve DN15

MXG461S20-5.0

Stainless steel valve DN20

MXG461S25-8.0

Stainless stell valve DN25

MXG461S32-12

Stainless steel valve DN32

MXG462S50-30

Stainless steel valve DN50

RTN51G

Thermostatic Radiator Valve Head,glo

SAS31.00

Valve actuator 400N, stroke 5.5mm,230V, 3-point

SAS31.03

Valve actuator 400N, stroke 5.5mm,230V, 3-point

SAS31.50

Valve actuator 400N, stroke 5.5mm,230V, 3-point

SAS31.53

Valve actuator 400N, stroke 5.5mm,230V, 3-point

SAS61.03

Valve actuator 400N, stroke 5.5mm, 24V,modulating

SAS61.33

Valve actuator 400N, stroke 5.5mm, 24V,modulating

SAS61.53

Valve actuator 400N, stroke 5.5mm, 24V,modulating

SAS81.00

Valve actuator 400N, stroke 5.5mm, 24V,3-point

SAS81.03

Valve actuator 400N, stroke 5.5mm, 24V,3-point

SAS81.33

Valve actuator 400N, stroke 5.5mm, 24V,modulating

SAT31.008

Valve actuator 300N, stroke 5.5mm,230V, 3-point

SAT31.51

Valve actuator 300N, stroke 5.5mm,230V, 3-point

SAT61.008

Valve actuator 300N, stroke 5.5mm, 24V,modulating

SAT61.51

Valve actuator 300N, stroke 5.5mm, 24V,modulating

SAV31.00

Valve actuator 1600N, stroke 40mm,230V, 3-point

SAV31P00

Valve actuator 1100N, stroke 40mm,230V, 3-point

SAV61.00

Valve actuator 1600N, stroke 40mm, 24V,modulating

SAV61P00

Valve actuator 1100N, stroke 40mm, 24V,modulating

SAV81.00

Valve actuator 1600N, stroke 40mm, 24V,3-point

SAV81P00

Valve actuator 1100N, stroke 40mm, 24V,3-point

SAX31.00

Valve actuator 800N, stroke 20mm, 230V,

SAX31.03

Valve actuator 800N, stroke 20mm, 230V,

SAX31P03

Valve actuator 800N, stroke 20mm, 230V,3

SAX61.03

Valve actuator 800N, stroke 20mm, 24V,

SAX61P03

Valve actuator 800N, stroke 20mm, 24V,mo

SAX81.00

Valve actuator 800N, stroke 20mm, 24V,

SAX81.03

Valve actuator 800N, stroke 20mm, 24V,

SAX81P03

Valve actuator 800N, stroke 20mm, 24V,3-point

SAY31P03

SAY31P03  valve actuator for VPI46DN40/50

SAY61P03

SAY61P03  valve actuator for VPI46DN40/50

SAY81P03

SAY81P03  valve actuator for VPI46DN40/50

SQD35.00

Valve actuator 400N, stroke 6.5mm

SQD85.03

Valve actuator 400N, stroke 6.5mm

SQV91P30

Valve actuator 1100N, stroke 40mm, 24V, 

SQV91P40

Valve actuator 1100N, stroke 40mm, 24V, 

VAG60.15-9

Open/Close Ballvalve outside threaded,2-Port, PN40, DN15, kvs9

VAG60.20-17

Open/Close Ballvalve outside threaded,2-Port, PN40, DN20, kvs17

VAG60.25-22

Open/Close Ballvalve outside threaded,2-Port, PN40, DN25, kvs22

VAG60.32-35

Open/Close Ballvalve outside threaded,2-Port, PN40, DN32, kvs35

VAG60.40-68

Open/Close Ballvalve outside threaded,2-Port, PN40, DN40, kvs68

VAG60.50-96

Open/Close Ballvalve outside threaded,2-Port, PN40, DN50, kvs96

VAG61.15-1

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN15, kvs 1

VAG61.15-1.6

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN15, kvs 1.6

VAG61.15-2.5

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN15, kvs 2.5

VAG61.15-4

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN15, kvs 4

VAG61.15-6.3

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN15, kvs 6.3

VAG61.20-10

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN20, kvs 10

VAG61.20-4

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN20, kvs 4

VAG61.20-6.3

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN20, kvs 6.3

VAG61.25-10

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN25, kvs 10

VAG61.25-16

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN25, kvs 16

VAG61.25-6.3

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN25, kvs 6.3

VAG61.32-10

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN32, kvs 10

VAG61.32-16

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN32, kvs 16

VAG61.32-25

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN32, kvs 25

VAG61.40-16

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN40, kvs 16

VAG61.40-25

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN40, kvs 25

VAG61.40-40

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN40, kvs 40

VAG61.50-25

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN50, kvs 25

VAG61.50-40

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN50, kvs 40

VAG61.50-63

Ball valve outside threaded, 2-Port,PN40, DN50, kvs 63

VAI60.15-15

Open/Close Ballvalve inside threaded,2-P

VAI60.20-22

Open/Close Ballvalve inside threaded,2-P

VAI60.25-22

Open/Close Ballvalve inside threaded,2-P

VAI60.32-35

Open/Close Ballvalve inside threaded,2-P

VAI60.40-68

Open/Close Ballvalve inside threaded,2-P

VAI60.50-96

Open/Close Ballvalve inside threaded,2-P

VAI61.15-1

Control Ball valve 2-port, DN15, PN40, Kvs 1.0, female thread

VAI61.15-1.6

Control Ball valve 2-port, DN15, PN40, Kvs 1.6, female thread

VAI61.15-10

Control Ball valve 2-port, DN15, PN40, Kvs 10, female thread

VAI61.15-2.5

Control Ball valve 2-port, DN15, PN40, Kvs 2.5, female thread

VAI61.15-4

Control Ball valve 2-port, DN15, PN40, Kvs 4.0, female thread

VAI61.15-6.3

Control Ball valve 2-port, DN15, PN40, Kvs 6.3, female thread

VAI61.20-10

Control Ball valve 2-port, DN20, PN40, Kvs 10, female thread

VAI61.20-4

Control Ball valve 2-port, DN20, PN40, Kvs 4.0, female thread

VAI61.20-6.3

Control Ball valve 2-port, DN20, PN40, Kvs 6.3, female thread

VAI61.25-10

Control Ball valve 2-port, DN25, PN40, Kvs 10, female thread

VAI61.25-16

Control Ball valve 2-port, DN25, PN40, Kvs 16, female thread

VAI61.25-6.3

Control Ball valve 2-port, DN25, PN40, Kvs 6.3, female thread

VAI61.32-10

Control Ball valve 2-port, DN32, PN40, Kvs 10, female thread

VAI61.32-16

Control Ball valve 2-port, DN32, PN40, Kvs 16, female thread

VAI61.32-25

Control Ball valve 2-port, DN32, PN40, Kvs 25, female thread

VAI61.40-16

Control Ball valve 2-port, DN40, PN40, Kvs 16, female thread

VAI61.40-25

Control Ball valve 2-port, DN40, PN40, Kvs 25, female thread

VAI61.40-40

Control Ball valve 2-port, DN40, PN40, Kvs 40, female thread

VAI61.50-25

Control Ball valve 2-port, DN50, PN40, Kvs 25, female thread

VAI61.50-40

Control Ball valve 2-port, DN50, PN40, Kvs 40, female thread

VAI61.50-63

Control Ball valve 2-port, DN50, PN40, Kvs 63, female thread

VBF21.100

3-port slipper valve DN100, Kvs 160, PN6, flanged, 1-120°C

VBF21.125

3-port slipper valve DN125, Kvs 550, PN6, flanged, 1-120°C

VBF21.150

3-port slipper valve DN150, Kvs 820, PN6, flanged, 1-120°C

VBF21.40

3-port slipper valve DN40, Kvs 25, PN6, flanged, 1-120°C

VBF21.50

3-port slipper valve DN50, Kvs 40, PN6, flanged, 1-120°C

VBF21.65

3-port slipper valve DN65, Kvs 63, PN6, flanged, 1-120°C

VBF21.80

3-port slipper valve DN80, Kvs 100, PN6, flanged, 1-120°C

VBG31.20

3-port slipper valve DN20, Kvs 6.3, PN10, externally threaded, 1-120°C

VBG31.25

3-port slipper valve DN25, Kvs 10, PN10, externally threaded, 1-120°C

VBG31.32

3-port slipper valve DN32, Kvs 16, PN10, externally threaded, 1-120°C

VBG31.40

3-port slipper valve DN40, Kvs 25, PN10, externally threaded, 1-120°C

VBG60.15-8T

Changeover Ballvalve outside threadedwith T-Bore, 3-Port, PN40, DN15, kvs8

VBG60.20-13T

Changeover Ballvalve outside threadedwith T-Bore, 3-Port, PN40, DN20, kvs13

VBG60.25-13T

Changeover Ballvalve outside threadedwith T-Bore, 3-Port, PN40, DN25, kvs13

VBG60.32-25T

Changeover Ballvalve outside threadedwith T-Bore, 3-Port, PN40, DN32, kvs25

VBG60.40-49T

Changeover Ballvalve outside threadedwith T-Bore, 3-Port, PN40, DN40, kvs49

VBG60.50-73T

Changeover Ballvalve outside threadedwith T-Bore, 3-Port, PN40, DN50, kvs73

VBG61.15-1.6

Ball valve outside threaded, 3-Port,PN40, DN15, kvs 1.6

VBG61.15-2.5

Ball valve outside threaded, 3-Port,PN40, DN15, kvs 2.5

VBG61.15-4

Ball valve outside threaded, 3-Port,PN40, DN15, kvs 4

VBG61.15-6.3

Ball valve outside threaded, 3-Port,PN40, DN15, kvs 6.3

VBG61.20-4

Ball valve outside threaded, 3-Port,PN40, DN20, kvs 4

VBG61.20-6.3

Ball valve outside threaded, 3-Port,PN40, DN20, kvs 6.3

VBG61.25-10

Ball valve outside threaded, 3-Port,PN40, DN25, kvs 10

VBG61.32-16

Ball valve outside threaded, 3-Port,PN40, DN32, kvs 16

VBG61.40-25

Ball valve outside threaded, 3-Port,PN40, DN40, kvs 25

VBG61.50-40

Ball valve outside threaded, 3-Port,PN40, DN50, kvs 40

VBI31.20

3-port slipper valve DN20, Kvs 6.3, PN10, internally threaded, 1-120°C

VBI31.25

3-port slipper valve DN25, Kvs 10, PN10, internally threaded, 1-120°C

VBI31.32

3-port slipper valve DN32, Kvs 16, PN10, internally threaded, 1-120°C

VBI31.40

3-port slipper valve DN40, Kvs 25, PN10, internally threaded, 1-120°C

VBI60.15-12T

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.15-5L

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.20-16T

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.20-9L

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.25-16T

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.25-9L

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.32-13L

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.32-25T

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.40-25L

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.40-49T

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.50-37L

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI60.50-73T

Changeover Ballvalve inside threadedwith

VBI61.15-1.6

Ball valve inside threaded, 3-Port, PN40, DN15, kvs 1.6

VBI61.15-2.5

Ball valve inside threaded, 3-Port, PN40, DN15, kvs 2.5

VBI61.15-4

Ball valve inside threaded, 3-Port, PN40, DN15, kvs 4

VBI61.15-6.3

Ball valve inside threaded, 3-Port, PN40, DN15, kvs 6.3

VBI61.20-4

Ball valve inside threaded, 3-Port, PN40, DN20, kvs 4

VBI61.20-6.3

Ball valve inside threaded, 3-Port, PN40, DN20, kvs 6.3

VBI61.25-10

Ball valve inside threaded, 3-Port, PN40, DN25, kvs 10

VBI61.32-16

Ball valve inside threaded, 3-Port, PN40, DN32, kvs 16

VBI61.40-25

Ball valve inside threaded, 3-Port, PN40, DN40, kvs 25

VBI61.50-40

Ball valve inside threaded, 3-Port, PN40, DN50, kvs 40

VCI31.20

4-port Slipper Valve DN20, Kvs 6.3, PN10, internally threaded, 1-120°C

VCI31.25

4-port Slipper Valve DN25, Kvs 10, PN10, internally threaded, 1-120°C

VCI31.32

4-port Slipper Valve DN32, Kvs 16, PN10, internally threaded, 1-120°C

VCI31.40

4-port Slipper Valve DN40, Kvs 25, PN10, internally threaded, 1-120°C

VD115CLC

Straight through valve 1/2",  CLC-Appl

VD120CLC

Straight through valve 3/4",  CLC-Appl

VD125CLC

Straight through valve 1",  CLC-Appl

VDN110

Radiator valve, straight

VDN115

Radiator valve, straight

VDN120

Radiator valve, straight

VDN210

Radiator valve, straight

VDN215

Radiator valve, straight

VDN220

Radiator valve, straight

VEN110

Radiator valve, angle

VEN115

Radiator valve, angle

VEN120

Radiator valve, angle

VEN210

Radiator valve, angle

VEN215

Radiator valve, angle

VEN220

Radiator valve, angle

VKF41.100

Butterfly valve DN100, Kvs 760, PN16, Temp. -15 - 120°C

VKF41.125

Butterfly valve DN125, Kvs 1000, PN16, Temp. -15 - 120°C

VKF41.150

Butterfly valve DN150, Kvs 2100, PN16, Temp. -15 - 120°C

VKF41.200

Butterfly valve DN200, Kvs 4000, PN16, Temp. -15 - 120°C

VKF41.40

Butterfly valve DN40, Kvs 50, PN16, Temp. -15 - 120°C

VKF41.50

Butterfly valve DN50, Kvs 80, PN16, Temp. -15 - 120°C

VKF41.65

Butterfly valve DN65, Kvs 200, PN16, Temp. -15 - 120°C

VKF41.80

Butterfly valve DN80, Kvs 400, PN16, Temp. -15 - 120°C

VKF46.100

Butterfly valve DN100, Kvs 800, PN16, ruber sealing, tight, -10 - 120°C

VKF46.125

Butterfly valve DN125, Kvs 1010, PN16, ruber sealing, tight, -10 - 120°C

VKF46.150

Butterfly valve DN150, Kvs 2100, PN16, ruber sealing, tight, -10 - 120°C

VKF46.200

Butterfly valve DN200, Kvs 4000, PN16, ruber sealing, tight, -10 - 120°C

VKF46.250

Butterfly valve DN250, Kvs 6400, PN16, ruber sealing, tight, -10 - 120°C

VKF46.300

Butterfly valve DN300, Kvs 8500, PN16, ruber sealing, tight, -10 - 120°C

VKF46.350

Butterfly valve DN350, Kvs 11500, PN16, ruber sealing, tight, -10 - 120°C

VKF46.40

Butterfly valve DN40, Kvs 50, PN16, ruber sealing, tight, -10 - 120°C

VKF46.400

Butterfly valve DN400, Kvs 14500, PN16, ruber sealing, tight, -10 - 120°C

   

 

 

 

 

 

 


 

جهت استعلام قیمت و موجودی، اینجا را کلیک کنید.